KONSULTUPPDRAG (SE)

Konsulttjänster inom

konst, kultur och museiverksamhet


Föreläsningar och internutbildning / Utredningar / Utvärderingar / Specialresor / Workshops / Konferenser / Stöd vid rekrytering / Verksamhetsutveckling / Kick Off / Utställningsproduktion / Konstsamlingar 

                                            

Ladda ner pdf:

Stöd vid rekrytering?


För den kultur- / museiorganisation som vill hålla jämna steg med utvecklingen globalt kommer bli alltmer beroende av medarbetare och ledare med relevant kompetens. Vid rekryteringar inom konst, kultur och museiverksamhet kan det vara svårt för arbetsgivaren att värdera de sökandes bakgrunder då de ofta anger referenser som kan vara okända utan full insyn i kulturvärlden. Detta skapar en osäkerhet hos arbetsgivaren i att värdera kandidaters meriter inbördes och riskerar att många lämpliga kandidater sållas bort för tidigt i processen. I sämsta fall leder felaktig meritvärdering till direkta felrekryteringar. Även hos kandidaterna kan det skapa en frustration när de upplever att deras bakgrund, referenser och kunskaper inte hörsammas eller förstås i rekryteringsprocessen.


 

Skräddarsydda resor inom konst, kultur samt museer?


Behöver ni stöd i att planera resor? För omvärldsanalys, gemensamma studie- och referensobjekt, inspirationsresor, kick off, internutbildning eller teambuilding? Få specialvisningar och möten med intressanta kollegor på flertal destinationer samt att bidra till att skapa förutsättningar för framtida nätverksskapande? Planerar ni ett nytt museum eller en nystart? Önskar ni idéer hur andra organisationer, regioner eller länder arbetar med konst och kultur? Destinationer till konstmetropoler, biennaler eller intressanta institutioner världen över. I upplägget ingår att förslag på program, introduktion och guidning på plats samt eventuell uppföljning. Allt utifrån era specifika behov, önskemål och syfte. Exempel på resmål: Schweiz De nya kultur och museisatsningarna i Dubai, Abu Dhabi och Sharjah. Gdansk Venedigbiennalen 2021 (prel. maj – nov). I övrigt: Berlin, London, Wroclaw, Hamburg, Köpenhamn, Bregenz, NY, München….


 

Föreläsningar / Internutbildningar?


Har er organisation de kunskaper som behövs inför kommande decennium inom konst, kultur och museiverksamhet? Behöver er organisation stöd i internutbildning inom områden som konst, kultur och museiverksamhet? 20-talet kommer innebära många utmaningar. För den organisation som önskar vara med sin tid kommer det att ställas högre krav än idag på relevant och aktuell kunskap inom fältet. Att förstå kulturens förutsättningar och dess spelplaner är en förutsättning för att kunna gå vidare och bidra till organisationens utveckling. Verksamheter som fungerar. Enskilda föreläsningar och internutbildningar kan stärka gemenskapen i organisationen gällande gemensamma referensramar för en ökad förståelse för verksamhetens mål och syfte. Martin Schibli är konstvetare, ekonom inom organisation och ledning samt internationellt verksam utställningscurator. En mycket van föreläsare, håller kontinuerligt föreläsningar för skiftande målgrupper: konstföreningar, organisationer och högskolor/universitet. Exempel på områden: ”framtidens kultur och museiverksamhet”, ”Strategier och profilering inom kulturområdet”, ”konst och hållbarhet”, ”regional kulturell utveckling”, ”utställningsproduktion/curatering”,


 

Är ni i behov av utställningsproduktion?


Inom konst, nutidshistoria, aktuella samhällsfrågor. Från konceptuell idé till färdig utställning? Martin Schibli är en mycket erfaren och internationellt verksam utställningscurator/producent. Han har ca 140 varierande utställningar bakom sig vilka alla överlag mottagits mycket väl av både publik och media. Spjutspets, Stort som litet, inne eller utomhus, permanenta eller tillfälliga lokaler, samtida eller historia, svenskt eller globalt...


Hur kan ett Museum profilera sig framgångsrikt kommande decennium?


Hur tänker man strategiskt? Det öppnar alltfler museum. Positivt. Men, kraven på den egna verksamheten ökar. Kostnaderna ökar och publiken blir mer kräsen. Att ha en tydlig genomtänkt profil blir allt viktigare. Hur skapar man det? Enligt min egen utvecklade RAK-modell finns tre parametrar för att lyckas med ett museum. Resurser: Men, resurser är inte obegränsade, därmed blir det allt viktigare att använda resurserna optimalt. Access: Tillgång till intressanta artefakter och konsthistoriska verk. Städer som Rom eller ett Museum som Louvren har access till ett världskulturarv. Kunskap: I slutändan behövs alltid kunskap; i museala ämnen, utställningsproduktion, omvärldskunskap. Hur man uppnår kvalitet i verksamheten! Hur förenar ni dessa parametrar för att optimalt skapa en profil och strategi som är tydlig att kommunicera, både internt i organisationen och externt till en publik. En förklaring varför man finns till och gör det man gör. Och hur man är förankrad till sin plats? Behöver ni stöd i dessa frågor? En second opinion? Funderar ni på en ny verksamhet?


 

Har ni koll på omvärldsbevakningen inför er nästa konst- och kulturstrategiplan för orten/staden/regionen inför nästa decennium?


De flesta håller med om att kulturen är en viktig del av samhället och för framtiden. Men hur kan man utforma en strategiskt plan inför närmaste decenniet? Hur får man en region att bli kulturellt mer vitalt och kvalitativt inför nästa skifte av decennium år 2030? Hur skapar man förutsättningar för konstnärer och andra kulturarbetare att välja att stanna kvar i sin region som en hel region drar kan dra fördel av? Hur skapar man förutsättningar till att skapa kvalitet i kulturlivet? Vad kan och bör en region, kommun eller företag göra för att främja och vitalisera kulturlivet? Utanför Sverige sker förändringar av kulturlivet, eftersom kulturlivet är ett globalt ekosystem, får det konsekvenser även på lokal nivå. Har ni koll på omvärldsbevakningen och vilka konsekvenser det får för er? Orten Bregenz vid Bodensjön har metodiskt satsat kvalitativt på konst och kultur vilket ökat turismen till området och renderade även en roll i Bondfilmen Quantum of Solace 2008 som inspelningsplats.Hur kommer konst-, kulturvärlden och museerna att hantera frågan kring hållbarhet det kommande decenniet?


Det finns konstnärer som arbetar för hållbarhet, till exempel utställningen "Leviathan" av Daniel Segerberg visad hösten 2019 Ronneby kulturcentrum. En utställning gestaltad utifrån 1 ton skräp insamlat på Gö naturreservat i Blekinge.

 

Men att ändra på hela strukturen kommer att kräva en del nytänk när det gäller hållbar utveckling. Exempelvis renderar den globala konstvärlden en mängd flygmil varje år när dess medlemmar försöker hinna se de viktigaste biennalerna och hålla sig ajour. Det finns en stor överproduktion av fysisk konst, vem ska ta hand om den i framtiden? Det rör hela konstens ekosystem, vad den premierar och belönar. Fast å andra sidan är kanske kvalitativ konst och arkitektur något av det mest hållbara vi har - sett över tid. Kvalitativ konst står sig i sekler. Att vara pro-aktiv kräver en genomtänkt strategi inför framtiden och förståelse för konstvärldens nuvarande ekosystem. Vad kan göras?

 

At the moment there are several exhibitions projects under development, including travelling exhibitions. Some exhibitions still seeks venues. Please contact us for more information.